Onze missie

Een gezond leven begint bij gezond eten. Makkelijker gezegd dan gedaan. Maar voor mensen in armoede is gezonde voeding nog complexer. Zij ervaren vaker drempels die het moeilijk maken om gezond, genoeg en betaalbaar te kunnen eten.

Jongeren die opgroeien binnen deze gezinnen missen hierdoor de  vaardigheid om een goede maaltijd te bereiden. Uit recente studies* blijkt dat de in de jeugd aangeleerde eetgewoontes ook in hun latere leven het eetpatroon sterk beïnvloeden. Daarom richt Stichting Make a Meal zich speciaal op deze categorie kinderen en jong volwassenen. Om ze ongeacht hun achtergrond en verdere levensloop een blijvend steuntje in de rug te geven met kennis en vaardigheid van het maken van een gezonde maaltijd.  

In 2022 introduceerde de stichting het Family Chef programma. Hierin worden op basis van ingrediënten uit pakketten van de Voedselbank kookworkshops gegeven  waarbij jongeren begeleid worden gezond en snel een lekkere (familie) maaltijd te bereiden.

** Bron: 2017 Factsheet “invoed van opvoeding in eetgedrag kinderen”, http://www.voedingscentrum.nl