ANBI status

Schenken kan belastingvrij. U kunt gebruik maken van de algemene vrijstelling in de schenkbelasting. Deze bedraagt maximaal € 2.208,– per kalenderjaar per donateur (drempelbedrag 2020) . Doordat wij geen belasting hoeven af te dragen komt 100% van uw gift ten goede aan de doelen van de stichting.

Steun ons:

https://bunq.me/StichtingMakeaMeal

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Onze reserves houden we op een minimum,  alleen het hoognodige voor vaste lasten en onvoorziene posten wordt gereserveerd voor een volgend jaar.

Stichting Make a Meal is opgericht in 2022 en doorloopt op dit moment de procedures voor erkend goed doel: de ANBI status en het CBF keurmerk.