Ons verhaal

“Op slechte brandstof kom je niet vooruit”  

Kinderen en jongvolwassenen die opgroeien in kansarme gezinnen staan vaak al 1-0 achter als het aankomt op iets basaals als gezonde voeding. Dieet gerelateerde gezondheidsrisicos zoals Obesitas en Diabetes 2 komen mede daardoor statistisch vaker voor bij mensen in deze gezinnen en of buurten, en kinderen die hierin opgegroeid zijn.

De keuze voor slechte voeding is vaak geen vrijwillige keuze.

Vaak is de informatie over gezonde voeding te moeilijk of te ingewikkeld voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie (bv. ingeval van een taalbarrière of een schoolachterstand die verschillende generaties beslaat). Of mensen voelen zich overspoeld door informatie over gezonde voeding en sluiten zich er daarom van af. Ook de kennis over budgetvriendelijk winkelen kan soms te beperkt zijn en daarom gezond en betaalbaar eten moeilijker maken.

Soms moeten er onder druk van tijd en geld keuzes gemaakt worden: als je tijd spendeert aan huiswerk (omdat je een goede opleiding van de kinderen belangrijk vindt), als je tijd (en inschrijvingsgeld) besteedt aan een sportactiviteit voor de kinderen (omdat lichaamsbeweging belangrijk is), hou je minder tijd en geld over voor gezond koken en eten.

Daarnaast spelen ook sociale en culturele invloeden een rol, zoals de eetgewoontes van je familie of vriendengroep: “Iedereen eet chips voor de tv” of “Bij de warme maaltijd staat er een fles frisdrank op tafel”. Of je doet meerdere klontjes suiker in je koffie of thee, omdat dit onderdeel uitmaakt van je eetcultuur. Of je hebt juist de gewoonte om veel verse groenten en fruit te eten.

Dan is er nog de buurt. Mensen in armoede wonen vaak in wijken met meer fastfoodrestaurants en buurtwinkels met een beperkte keuze. Dat heeft zijn effect op het eetgedrag. Wie het financieel beter heeft, woont vaker in een buurt met meer variatie aan supermarkten en voedingsmiddelen of kan met de auto gemakkelijk naar een supermarkt verderop, die een betaalbaarder, gevarieerder en gezonder aanbod heeft.

Stichting Make a Meal geeft kinderen en jongeren uit achterstandswijken een steuntje in de rug. Zodat ze ondanks hun achtergrond en hun verdere levensloop, in staat zijn om met kennis en vaardigheid een gezonde maaltijd op tafel te zetten.

** Bron: 2017 Factsheet “invoed van opvoeding in eetgedrag kinderen”, http://www.voedingscentrum.nl